Skip to main content

MORSKIE SPRAWY
Listy

Jerzy Pertek – Lech Paszkowski
1961 – 1989

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Toruń – Melbourne 2020

GRIFFITH – SYDNEY
Listy

Zbigniew Jasiński – Roman Gronowski 1954 – 1959

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Toruń – Melbourne 2017

Lidia Duda Groblicka
MÓJ ŚWIAT

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Adelajda – Melbourne – Toruń 2017

Andrzej Gawroński
AUSTRALIJSKIE AWANTURY

Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej
Perth – Melbourne 2016


Władysław Noskowski
DZIENNIK Z PIERWSZYCH TYGODNI W AUSTRALII
Rok 1911

Jerzy Pertek – Lech Paszkowski
1961 – 1989

Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej
Perth 2011

Ludmiła Błotnicka
PRZEZ ZIELONĄ GRANICĘ

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Toruń – Melbourne 2007

Krystyna Wanda Jackiewicz
POEZJE WYBRANE

Polsko-Australijske Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej
Perth 2006

LISTY Z AUSTRALII
Romana Gronowskiego

Oficyna wydawnicza Kucharski
Toruń – Melbourne 2005


Andrzej Gawroński
ZAPISKI Z DWÓCH ŚWIATÓW

Biblioteka Uniwersytecka UMK
Toruń 2001

Andrzej Gawroński
MÓJ PUNKT WIDZENIA

Biblioteka Uniwersytecka UMK
Toruń 1999