Skip to main content
Bogumiła Żongołłowicz Konsul
Bogumiła Żongołłowicz (z prawej) z wnuczką Jerzego Pertka Marianną Sidoroff, Warszawa, 2019.

Książka Morskie sprawy. Listy. Jerzy Pertek – Lech Paszkowski 1961–1989 stanowi III tom z serii Listy z Australii. Jest efektem wieloletnich badań z zakresu epistolografii (wybór, opracowanie i wstęp) pisarki, dziennikarki i poetki z Australii, dr Bogumiły Żongołłowicz. Obejmuje korespondencję Jerzego Pertka – wybitnego pisarza-marynisty i Lecha Paszkowskiego – pisarza i marynisty „niespełnionego”. Pertek o morzu pisał. Paszkowski posmakował morza. Odbył rejs na szkolnym żaglowcu „Dar Pomorza” w ramach letniej żeglugi po Bałtyku i 14 rejsów na wodach Tasmanii pod banderą australijską. Obaj pisarze bardzo sobie cenili tę listowną, blisko trzydziestoletnią, wymianę myśli, a dotyczącą spraw morskich z udziałem Polaków.

Bogumiła Żongołłowicz Konsul
Jerzy Pertek. Fot. J. Misiorny
 
Bogumiła Żongołłowicz Konsul
Kartka z życzeniami noworocznymi od Jerzego Pertka dla Lecha Paszkowskiego, grudzień 1985.
 
Bogumiła Żongołłowicz Konsul
Lech Paszkowski na „Darze Pomorza”, sierpień 1937 (z przedwojennego morskiego albumu pisarza).
 
Bogumiła Żongołłowicz Konsul
Lech Paszkowski próbował iść w ślady matki Janiny Bobińskiej-Paszkowskiej.