Skip to main content

Griffith - Sydney

Zbigniew Jasiński (1908–1984), poeta-marynista, poeta Powstania Warszawskiego, dziennikarz, prozaik, publicysta.

Roman Gronowski (1913–1974), redaktor „Wiadomości Polskich” (Sydney) wydawca „Tygodnika Polskiego” (Melbourne), działacz społeczny.

Spotkali się na łamach londyńskich „Wiadomości” (1949/44), w których ukazał się fragment Pieśni o powstaniu Zbigniewa Jasińskiego i Noce. Notatki i wspomnienia Romana Gronowskiego pod pseudonimem Jerzy Czertwan. Listowny kontakt nawiązali po objęciu przez Gronowskiego redakcji „Wiadomości Polskich”. Wymieniali korespondencję jeszcze długo po tym, jak Granowski przestał być redaktorem naczelnym sydnejskiego tygodnika, aż do czasu ogłoszenia przez Jasińskiego bankructwa, gdy wszystkie jego książki i papiery, łącznie z maszyną do pisania, powędrowały w bezpieczne miejsce. Na wypadek, gdyby chciał je zająć likwidator.

 Bogumiła Żongołłowicz

Bogumiła Żongołłowicz Konsul
Zbigniew Jasiński. Fot. Z archiwum Bogumiły Żongołłowicz
Bogumiła Żongołłowicz Konsul
Roman Gronowski. Fot. Z archiwum Bogumiły Żongołłowicz
Griffith, lata 50. XX w.
Bogumiła Żongołłowicz Konsul
Sydney Harbour Bridge, lata 40. XX w.